Logo - Teatr Metamorfoza

Idź do spisu treści

Menu główne:

LOGA 

REGULAMIN I KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT TEATRALNY 2017r
ORGANIZATOR KONKURSU
s. Monika Kasjana Szalich SOB - twórca Teatru Metamorfoza
www.teatrmetamorfoza.waw.pl przy współpracy P. Marzeny Zygmunt
oraz  Urząd Miasta I Centrum Kultury Grodziska Mazowieckie

CEL KONKURSU:
Przypomnienie mieszkańcom Grodziska Maz. historii teatrów, zapoznanie młodego pokolenia z tradycją życia kulturalnego w rodzinnym mieście, kształtowanie więzi młodych ludzi z teatrem, jako jedną z najstarszych form działalności artystycznej człowieka.
Udostępnienie młodzieży uzdolnionej plastycznie możliwości prezentowania swoich prac mieszkańcom Grodziska Maz. Zachęcenie do indywidualnych działań artystycznych i rozwijania uzdolnień i zainteresowań teatralnych.

UCZESTNICY KONKURSU
W konkursie może wziąć udział młodzież klas podstawowych, (klasy 4- 8)

Organizatorzy ograniczają możliwości udziału w Konkursie do lokalnego środowiska, do zmagań konkursowych zapraszają chętnych uczestników z Grodziska Maz.

NAGRODY
Nagrody będą przyznane w pięciu kategoriach wiekowych.

Nagroda Główna Burmistrza Miasta Grodzisk Maz. obejmująca najlepszą pracę wśród wszystkich kategorii wynosi 500 złotych oraz nagrody dodatkowe.
Dla zdobywcy I, II, III miejsca w każdej kategorii przewidziane są nagrody od organizatorów.
dodatkowo
Laureaci nagrody głównej oraz zdobywcy I miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają zaproszenia na warsztaty teatralne TEATRU METAMORFOZA
Oraz profesjonalnie wydrukowany plakat swojego autorstwa.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Chętni do udziału w Konkursie są zobowiązani złożyć do dnia 15 listopada 2017r
w Willi Radogoszcz w Grodzisku Maz.
plakat wykonany ręcznie dowolną techniką, w formacie 50-70 cm na podłożu umożliwiającym prezentowanie pracy na sztaludze wystawienniczej.

Do pracy należy dołączyć:
- kartę zgłoszenia:
- płytę CD z fotografią pracy w formacie JPG: oraz osobne zdjęcia :
- herb Grodziska Mazowieckiego;
- logo szkoły;
- logo Teatru MAETAMORFOZA ;
- logo Centrum Kultury w Grodzisku Maz.

WARUNKI KONIECZNE PROJEKTU

Projekt plakatu musi zawierać (między innymi) wyrazy „teatr” w ujęciu plastycznym i literackim wybranym przez autora.
- nie będą uczestniczyły w Konkursie prace zbiorowe.

ZOBOWIĄZANIA KOŃCOWE

Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana, nie może naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich. Koszty dostarczenia pracy konkursowej pokrywa uczestnik. Prace składamy w Willi Radogoszcz w Grodzisku Maz. do Pani Aldony Józefowicz.
Prace nie będą zwracane. Prawa do wystawiania, publikowania i wykorzystania medialnego nagrodzonych prac przechodzą na Teatr Metamorfoza w Grodzisku Mazowiecki przy organizacji Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola „Skrzydła”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Centrum Kultury w Grodzisku Maz.
30 listopada 2017 roku
i będzie połączone z uroczystością wręczenia nagród oraz otwarciem wystawy prac uczestników.

Skład Jury:
Burmistrz P. Grzegorz Benedykciński –przewodniczący
S. Monika Kasjana Szalich - Organizator Konkursu twórca Teatru Metamorfoza
Kontakt : e-mail akonim@op.pl tel: 698 266 643
P. Marzena Zygmunt – mgr Sztuki
Grzegorz Krawczykowski – prezes Stowarzyszenia „Skrzydła „
P. PaweŁ Twardoch -Dyrektor Centrum Kultury w Grodzisku Maz.
Uczestnicy Teatru Metamorfoza Marta Mikos, Dawid Puchała


KARTA ZGŁOSZENIA

I KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT TEATRALNY

2017r


IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY*

…………………………………………………………………………………………………………

WIEK*

…………………………………………………………………………………………………………

ADRES AUTORA (kod pocztowy, miejscowość, ulica ,nr. domu, nr. mieszkania, województwo , e-mail)*
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

NAZWA SZKOŁY (adres , e-mail) *

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO.


WYPEŁNIAJĄC TĘ KARTĘ WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, OŚWIADCZAM ŻE, ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT TEATRALNY 2017. WYRAŻAM ZGODĘ NA WYSTAWIANIE, PUBLIKOWANIE I WYKORZYSTANIE MEDIALNE NAGRODZONYCH PRAC.*

Podpis uczestnika* ..………………………………

Podpis opiekuna* …………………………………….Pieczątka szkoły * .………………………………

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego